Sønderjysk Fåreavl

- Foreningen for ambitiøse fåreavlere

Afholdte arrangementer

Torsdag d. 13. juni 2019

Kurset blev afholdt d. 7. juni 2019. Fjorten deltagere havde meldt sig til kurset.

Det blev en interessant og lærerig eftermiddag med dyrlæge Randi Worm

Generalforsamling 7. marts 2019 i Fole Forsamlingshus

Foredrag om transport af dyr ved Svend O. Pedersen fra Sydøstjyllands Politi
Koncentrerede tilhørere
Formandens beretning

De mange fremmødte bydes velkommen

Sommerstemning i Villes have

Faglig diskussion i kølerummet

Besøg hos Ville´s Slagtehus den 7.august 2018
En gruppe fåreavlere/ lammekødsproducenter var mødt op ved slagtehuset i Hejls. Slagteren Lars Ville fortalte om sit produktionsanlæg, som han startede for 18 år siden og han har i de sidste 15 år specialiseret sig på slagtning af får og lam. Han slagter hvert år 20000 lam, 500 kreaturer og 500 grise.
Lammene vejes ved leveringen og opstaldes, derefter bliver de bedøvet med elektrisk strøm, slagtet og slagtekroppene flyttes til kølehuset. Skindene bliver saltet og lageret i container, da priserne er meget lave for tiden. En slagtekrop skal helst veje 22 kg.
I kølehuset viste Ville, hvilken kropsform et ideelt lam skulle have: Gode køller og en bred ryg og ikke for meget fedt.
Da de fleste af Villes kunder er muslimer, ønsker de at købe hele slagtekroppe med hoveder.
Den bedste afsætning af hele lammekroppe er til Eid-festen, som er den store spisefest ved slutning af Ramadanen.
Efter besigtigelsen blev alle inviteret til lækkert lammekød med flødekartofler og der blev udvekslet erfaringer og ”fåresnak”.

Sommeraften mens solen stadig skinnede

Men så blev det regnvejr

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 21.6.2018
Erik og Eva Faudel havde tidligere haft søer og slagtesvin og for 13 år siden blev grisene skiftet ud med får. Svinestaldene med spaltegulve kunne nemt bruges til får men kun med dybstrøelse. Fårene blev brugt til naturpleje og alle tilskudsmuligheder blev udnyttet. Derfor var skridtet over til økologisk drift meget let, da det ikke kræver mere papirarbejde og kontrol. Man får omlægningsstøtte i 5 år. Der er gået 3 år og alle lam kan nu sælges som Øko-lam, hvis man kunne få en afsætningsmulighed.
De 250 får er hovedsagelig af racen Texel. I år blev der brugt en nyindkøbt Romney-vædder, hvis døtre skal bruges til avl. Alle dyr har elektroniske øremærker, hvor dyrets nummer, dets fødselsdato og moderens nummer kan aflæses.
Alle får bliver drægtighedsskannet i februar og fårene sorteres med hensyn til foderplan. Der fodres med wrapensilage af kendt foderværdi.
Fårene bliver vaccineret mod bløde nyrer, lammene bliver behandlet mod coccidose med Baycox ved udbindning og senere mod orm. Hvis lammene skulle sælges som Øko-lam, skal tilbageholdesestid for medicin være dobbelt så lang som for ”almindelige ” lam.
Der er 45 ha med permanent græs til fårene og der bruges lammeskjul med tilskudfoder til lammene (hel byg og ærter), som lammene spiser en stor del af, fordi fårenes mælkeydelse svinger meget på grund af varmen og tørken.
Efter rundvisningen i staldene og en tur ud til fårene i regnvejr! spiste vi grillpølser i laden.