Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Foreningen afholdt generalforsamlingen den 10.februar 2022 hos LHN i Tinglev

Inden generalforsamlingen gav planteavlskonsulent Hans Henrik Post en orientering om de nye EU-tilskudsordninger som træder i kraft fra 2023. Konsulentens næste emne var ”Græsmarken”, anlæg, pleje, gødskning og afgræsning.

Der var mødt ca. 30 deltagere til mødet.