Dansk Fåreavl samler fårebranchen

Efter mange års splittelse, er fårebranchens foreninger nu samlet om én fælles interesseorganisation, Dansk Fåreavl.

Dansk Fåreavls medlemmer er fårebranchens regionale foreninger og raceforeninger. På nuværende tidspunkt er foreninger som repræsenterer næsten 1000 medlemmer indmeldt i Dansk Fåreavl.

Sønderjysk Fåreavl er naturligvis også indmeldt i Dansk Fåreavl og vores forening har været aktivt involveret i dannelsen af den nye interesseorganisation. Vi glæder os over at fårebranchen nu står sammen og kan tale med én stemme overfor de myndigheder og organisationer som fastlægger de vilkår vi arbejder under.

Dansk Fåreavl vil fremover være fårebranchens politiske talerør, og i et antal udvalg vil der blive arbejdet med emner som natur- og klima, sundhed, afsætning, avl m.v.

Som medlem af Sønderjysk Fåreavl er du også medlem af Dansk Fåreavl. Det betyder i praksis at du kan indvælges i bestyrelsen og i udvalgene som arbejder under Dansk Fåreavl. Du har selvfølgelig også adgang og taleret til Dansk Fåreavls årlige repræsentantskabsmøde.

Dansk Fåreavl holder sit første repræsentantskabsmøde 4. marts 2023, hvor medlemmer til bestyrelse og udvalg skal vælges. Mødet afholdes i Odense og dagsorden udsendes til vores medlemmer senere i denne måned.

Sønderjysk Fåreavls bestyrelse vil aktivt søge i vores medlemskreds efter emner både til bestyrelse og udvalg.

Kunne du selv tænke dig at gøre en indsats, eller har du forslag til nogen som kunne være et emne, så kontakt vores formand, Jens R. Nielsen, på tlf. 20 41 55 26 eller mail: jensnaldtang@gmail.com