Fællesmøde for fårebranchen

Dato/klokkeslæt
Dato - 29. oktober 2022
Kl. 13:00 - 16:00


Til foreningens medlemmer

Fårebranchens foreninger holdt fællesmøde i februar 2022 i Odense. Mødet var indkaldt af de to organisationer, Brancheforeningen Får og Geder og Fællesorganisationen Får og Lam.
De to organisationer har i flere år arbejdet for, at fårebranchen igen skulle samles i én landsdækkende interesseorganisation og igen tale med én stemme overfor myndigheder og faglige organisationer, for derved at kunne øve indflydelse på de beslutninger som bestemmer fårebranchens vilkår.
Fællesmødet var en meget positiv oplevelse. Mødet besluttede at nedsætte et udvalg med det mandat, at forsøge at bygge en interesseorganisation op omkring foreningen Dansk Fåreavl. Selvfølgelig under forudsætning af, at Dansk Fåreavl var villig til at tilpasse sin struktur til at løse opgaven.
Udvalget havde sit første møde i maj 2022. Her kunne Dansk Fåreavl meddele ,at man havde opbakning fra sin bestyrelse til at forsætte med arbejdet.
Derfor kunne mødet nu forsætte med at diskutere rammer og vilkår for en ny interesseorganisation.
Med mødets beslutninger som udgangspunkt, har Dansk Fåreavl hen over sommeren udarbejdet et udkast til nye vedtægter.
Dette udkast lå klart til udvalgets andet møde, som blev afholdt 1. oktober 2022. Her blev vedtægterne nøje gennemgået og få justeringer foretaget. Udvalget var herefter enig om at rammer og vilkår var på plads, og at man var klar til at præsentere resultatet for den samlede fårebranche.

Dette sker på et fællesmøde som afholdes:

Lørdag d. 29. oktober 2022 kl. 13.00 – 16.00
Hos Fyns Familielandbrug, Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV

Mødet er åbent og gratis for alle fårebranchens foreninger og deres medlemmer. Vi mener, det er vigtigt at så mange som muligt dukker op, så flest mulige er orienteret ,om den nye interesseorganisations betydning, og får mulighed for at give deres mening til kende.
Der serveres kaffe og kage.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sendes til: faareavl@gmail.com  senest 25. oktober 2022

Hvis du har plads til flere i bilen, så lad os vide hvorfra og hvor mange, så vil vi kommunikere det ud til foreningens medlemmer.

I udvalgsarbejdet har følgende foreninger været repræsenteret: Dansk Fåreavl, Gotlænderforeningen, Sjællandske Fåreavlere, Fynske Fåreavlere, Sydvestjyske Fåreavlere og Sønderjysk Fåreavl.

På gensyn i Odense

Venlig hilsen
Sønderjysk Fåreavl