Sønderjysk Fåreavl

- Foreningen for ambitiøse fåreavlere

Økologisk omlægning hos Erik Faudel

Sommeraften mens solen stadig skinnede
Men så blev det regnvejr

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 21.6.2018
Erik og Eva Faudel havde tidligere haft søer og slagtesvin og for 13 år siden blev grisene skiftet ud med får. Svinestaldene med spaltegulve kunne nemt bruges til får men kun med dybstrøelse. Fårene blev brugt til naturpleje og alle tilskudsmuligheder blev udnyttet. Derfor var skridtet over til økologisk drift meget let, da det ikke kræver mere papirarbejde og kontrol. Man får omlægningsstøtte i 5 år. Der er gået 3 år og alle lam kan nu sælges som Øko-lam, hvis man kunne få en afsætningsmulighed.
De 250 får er hovedsagelig af racen Texel. I år blev der brugt en nyindkøbt Romney-vædder, hvis døtre skal bruges til avl. Alle dyr har elektroniske øremærker, hvor dyrets nummer, dets fødselsdato og moderens nummer kan aflæses.
Alle får bliver drægtighedsskannet i februar og fårene sorteres med hensyn til foderplan. Der fodres med wrapensilage af kendt foderværdi.
Fårene bliver vaccineret mod bløde nyrer, lammene bliver behandlet mod coccidose med Baycox ved udbindning og senere mod orm. Hvis lammene skulle sælges som Øko-lam, skal tilbageholdesestid for medicin være dobbelt så lang som for ”almindelige ” lam.
Der er 45 ha med permanent græs til fårene og der bruges lammeskjul med tilskudfoder til lammene (hel byg og ærter), som lammene spiser en stor del af, fordi fårenes mælkeydelse svinger meget på grund af varmen og tørken.
Efter rundvisningen i staldene og en tur ud til fårene i regnvejr! spiste vi grillpølser i laden.